About‎ > ‎

Apparatus


Station 7

Call
Year Manufacture Crew Pump Tank
Squad 7
2004
Pierce
Dash
6
1500
GPM
750
Gal
Quint 7
2015 Pierce
Impel
62000
GPM 
500
gal
A-7
2014 International 4  N/A N/A 
 B-7
 
   N/AN/A
 U-7 
2016 Chevrolet
2500 HD
4 N/AN/A
 Gator 9

2017John Deere Gator
4Ditch Pump
50

Station 8

Call
Year Manufacture Crew Pump Tank
Engine 8
1997 Seagrave 6 1500
GPM
750
Gal
Rescue
8
2010 Pierce  8

A-8
2012
4 N/A N/A

Station 9

Call
Year Manufacture Crew Pump Tank
Engine 9

2016 Pierce

6 1500
GPM 
750
Gal
Squad 9
2005 Pierce
Dash
1500
GPM
750
Gal
L-9
2011 Pierce

100' pre-piped Tractor-drawn aerial
7 N/A N/A
TSU-9

 1996 Chevy
3500
4 N/A
N/A

9-0


 2000Ford
F350

 4Ditch Pump50
U-9
2013
  N/A N/A
A-9
2012
4 N/A N/A
B-9
2010 Chevy
PL Custom
N/A N/A

Station 10

Call
Year Manufacture Crew Pump Tank
Squad 9
2006 Pierce
Dash
6 1500
GPM
750
Gal
A-10


N/A  N/A
Reserve Engine
1997
Seagrave
 61500
750
Gal


Officer Vehicles

Call
Year Manufacture Use
9-8

2016 Chevy
Tahoe
Chief's Vehicle
9-8-5

2013Chevy
Tahoe
Fire Duty Officer
EMS 9

2016 Chevy
Tahoe
EMS Duty Officer

Antiques

 Call  Year Manufacture
"Old Bessie" 
 1926Seagrave
 
 
1921 Stutz Fire Apparatus